Edit Content

HUKUK & DANIŞMANLIK

FNG Hukuk Bürosu,
Hukukun üstünlüğü prensibi ışığında, tecrübe ve donanımıyla harmanladığı güncel bilgi birikimi ile,temsil ettiği müvekkillerinin hukuki destek talep ve ihtiyaçlarını, doğru ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmek icin çalışmalarını sürdürmektedir .

FNG HUKUK

Kurumsal danışmanlık ve kurumsal hukuki danışmanlık, şirketlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği ve şirket kuruluşu için hukuki açıdan önemli bir görev üstlenmektedir. Şirketler hukuku kapsamında alınan kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri, şirketlerde sağlam bir hukuki altyapı oluşturmayı sağlar.

FNG HUKUK

Vatandaşlık hukuku; yabancılar hukukuna göre daha dar bir alanı kapsamaktadır. Yabancılar hukukunda ikamet, çalışma izni gibi konular gündemdeyken vatandaşlık hukukunda yabancıların Türk vatandaşlığını kazanımı ve Türk vatandaşlarının, vatandaşlığını kaybetmesi gibi konular irdelenir. Kısaca vatandaşlık hukuku, vatandaşlık kavramı üzerine yoğunlaşmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Aile hukukunun konu bakımından hassasiyeti ve aile mahkemelerinin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu alanda verilen danışmanlık hizmetlerinin, dava ve süreç takiplerinin alanında uzman avukatlarla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Vergi hukuku konusunda mükelleflerimize,vergi planlaması, vergi beyannameleri, vergi ihtilafları, vergi cezaları ve uluslararası vergi düzenlemeleri gibi konularda kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

İdarenin işlem ve eylemleri nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetlerin ve bu işlemler ile eylemler nedeniyle oluşacak telafisi güç ve imkansız zararların önüne geçebilmek adına etkin ve hızlı bir şekilde vekillerimize hukuki destek veriyoruz .

Sigorta hukuku konusunda müvekkillerimize sigorta sözleşmeleri sigorta tazminat talepleri sigorta düzenlemeleri ve sigorta hukuku uyuşmazlıkları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak müvekkillerimizin sigorta ile ilişkili konularda mağduriyet yaşamaması adına en hızlı…

Ölüm sonrası duygusal ve karmaşık hısımlıklar nedeniyle hakları kurması, müvekkillerimizin hakkı olanı elde edebilmesi ve hak ihlallerine son verilebilmesi , yasal yolları kullanarak hakkına ulaşma amacıyla yeterli bilgi ve tecrübelerimiz ile vekillerimiz nitelikli hizmet sunmaktayız.

Şirketler hukuku alanında çözüm odaklı hizmetler sunan hukuk büromuz şirket kuruluşu sözleşme hazırlama inceleme şirket birleşmeleri ve devralmaları hisse senedi işlemleri yönetim danışmanlığı ve şirket içi uyuşmazlık çözümü gibi konularda müvekkilimiz profesyonel ve etkili…